15. Perinnekeskus Wanha Veteraani

Venäjän armeija rakensi tämän punatiilisen rakennuksen ennen ensimmäistä maailmansotaa 1910-luvulla. Talo toimi ensin asuinrakennuksena Haminassa sijainneen 2. Vuoritykkipatterin upseeristolle. Itsenäisen Suomen aikana rakennus on toiminut asuintalona sekä toimiupseeri- ja päällystökerhona. Nykyisin rakennuksessa toimii Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanha Veteraani.

Venäjä ryhtyi 1900-luvun alussa kansainvälisen tilanteen takia laajentamaan varuskuntiaan Suomessa. Haminassa uudisrakentaminen alkoi vuoden 1908 jälkeen. Varuskunta laajeni sen kaakkoiskulmalla. Uusia punatiilisiä rakennuksia tuli kasarmialueen kaakkoiskulmassa sijaitsevan Viipurin portin ja Turun bastionin välisen vallirintaman edustalle. Kasarmeihin asettui varuskuntajoukkoihin kuuluvien 6. Suomenmaalaisen Tarkka-ampujarykmentin ja 2. Vuoritykkipatterin yksiköitä.

Wanha Veteraani on vuonna 2018 perustettu rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus. Sen tarkoituksena on vaalia sotiemme veteraanien, vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä suomalaisen rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan perintöä. Keskus sijaitsee Haminassa RUK-museota vastapäätä varuskunnan pääportin vieressä. Perustajajäseniä ovat Suomen Rauhanturvaajaliitto, Kymenlaakson Rauhanturvaajat, Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit ja Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 30 rekisteröityä yhdistystä. Ensimmäisten toimintavuosien aikana Wanhan veteraanin näyttelyihin on tutustunut ilahduttavasti noin 10 000 vierasta.  Se onkin löytänyt hyvin paikkansa suomalaisen maanpuolustustyön kentässä.

Sotiemme veteraanien perinteen siirtäminen jälkipolville on nyt ja tulevaisuudessa erittäin tärkeätä. Tieto heidän taistelustaan, työstään ja arvoistaan isänmaan itsenäisyyden säilyttämiseksi on kyettävä välittämään myös tuleville sukupolville. Ymmärrys siitä on korkean maanpuolustustahdon perusta. Tietoa on kuitenkin pystyttävä esittelemään nuorisolle mahdollisimman kiinnostavasti ja havainnollisesti.

Rauhanturvaaminen/kriisinhallinta on 1956 alkaneen historiansa myötä muodostunut tärkeäksi osaksi Suomen kansainvälistä vastuunkantoa yhteisen turvallisuuden rakentamiseksi. Noin 50 000 suomalaista on noiden vuosien aikana osallistunut kymmeniin siviili- ja sotilasoperaatioihin ympäri maailmaa. Kriisinhallintaveteraanit, mutta myös heidän läheisensä sekä tietysti jokainen suomalainen tarvitsee paikan, jossa voi tutustua operaatioihin ja niiden olosuhteisiin tarkemmin.

Tutustu Wanhaan Veteraaniin

Wanha Veteraani on Haminan keskustassa toimiva Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus. Museo esittelee Suomen 1956 alkanutta rauhanturvahistoriaa sekä kaikkia suomalaisia rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioita aina nykypäivään asti. Vaihtuvat näyttelyt vaalivat sotaveteraanien, vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja rauhanturvaamisen perintöä.

Tähtimäinen linnoitus

Haminan symmetrisessä linnoitusmallissa ympyrä jaettiin neliöillä geometrisesti siten, että syntyi kahdeksankulmainen monikulmio.

Tällaisia tähtimäisiä linnoituksia, joiden sisällä on ympyräasemakaavan muotoinen kaupunki, on Euroopassa jäljellä enää kaksi: Hamina ja Palmanova.

Historia elää Haminassa

© 2023 haminanmuseokatu.fi. All rights reserved.