7. Kadettikoulun puiston ympäristö

Venäläisestä varuskunnasta erillään ollut Kadettikoulun alue muodosti oman kokonaisuutensa. Alueen alkuperäisistä rakennuksista ovat jäljellä ratsastushalli eli Maneesi (1832), laboratorio (1850-luku), hiekkakentän itälaidalla oleva huolto-/sairaalarakennus (”Kanakoppi”) sekä koulun johtajan punatiilinen virka-asunto. Puistossa oleva pieni kuusikulmainen tiilirakennus on kaivo vuodelta 1863. Se kuuluu samaan kokonaisuuteen kuin Kadettikoulun johtajan virka-asunto. Kadettien majoitusrakennukseksi muutettu kaksikerroksinen venäläinen kasarmi sijaitsi nykyisen Reserviupseerikoulun päärakennuksen edessä. Se purettiin uuden päärakennuksen valmistuttua.

HAAPANIEMESTÄ HAMINAAN

Suomen Kadettikoulun koulutus aloitettiin Haminassa kaksisataa vuotta sitten. Haminan kadettikoulun kasvatuksen perusteet luotiin sitä edeltäneessä Haapaniemen kadettikoulussa. 

Tähtimäinen linnoitus

Haminan symmetrisessä linnoitusmallissa ympyrä jaettiin neliöillä geometrisesti siten, että syntyi kahdeksankulmainen monikulmio.

Tällaisia tähtimäisiä linnoituksia, joiden sisällä on ympyräasemakaavan muotoinen kaupunki, on Euroopassa jäljellä enää kaksi: Hamina ja Palmanova.

Historia elää Haminassa

© 2023 haminanmuseokatu.fi. All rights reserved.